ข้อมูลข่าวสาร

ในปีที่ 8 เราได้ปรับเปลี่ยนช่องทางการให้ข่าวสารเพื่อปรับปรุงข่าว และให้คุณสามารถดูได้ผ่านทางเว็บไซต์ bwg.idea-boomer.com ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจมากมาย อย่างไรก็ตามหากคุณสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโปรดแจ้งรายละเอียดของคุณมาที่ PR_BWG@betterworld.com ได้ตลอดเวลา และเราจะจัดส่งวารสารความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมให้แก่คุณ ขอขอบคุณ เรากำลังรอคอยการติดต่อจากคุณ

ห้องข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง