ระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จํากัด เข้าใจถึงปัญหาการจัดการของเสียในรูปแบบของเหลวที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีปริมาณสารเคมีหรือสารละลายเข้มข้นผสมอยู่ในปริมาณ ที่แตกต่างกัน  ด้วยปัญหาต่างๆเหล่านี้ต้องมีวิธีการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม  เราจึงมุ่งมั่นและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการในการให้บริการอย่างครบวงจรและถูกต้องตามกฎหมายพร้อมกับร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม