ระบบบริการรถขนส่ง

บริการขนส่งปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  • ผ่านการรับรองมาตรฐานการขนส่งปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด
  • ควบคุมโดย GPS สร้างความมั่นใจ ตลอดเส้นทางการขนส่ง
  • พนักงานผ่านการอนุญาตขับขี่ตามกฎหมาย ปฏิบัติงานและฝึกอบรมอย่างเคร่งครัด
  • รถขนส่งรองรับของเสียอันตรายทุกประเภท
  • เตรียมพร้อมทีมฉุกเฉินดูแลตลอด 24 ชม.

ประเภทรถขนส่ง

รถสิบล้อRoll Off Box (โรลออฟ)

โรลออฟLugger Box (ลักเกอร์)

ลักเกอร์

เทรลเลอร์

เปิดข้าง

รถกระบะ