เบตเตอร์ฯ เปิดบ้านต้อนรับ คณะอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

สร้างความสนใจให้กับคณะอุตสาหกรรม จ. เพชรบูรณ์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียรวม และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ที่ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่กระบวนการบำบัด กำจัด และการนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ทางด้านพลังงานทดแทนอย่างครบวงจร (one stop service)

นอกจากจะได้รับความรู้กันอย่างเต็มอิ่มแล้วยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม เพื่อให้เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับสถานประกอบการกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาศักยภาพทางด้านการจัดการของเสียอีกด้วย

Related Posts