(เพิ่มเติม)BWG จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ETC ให้ผู้ถือหุ้นเดิม อัตรา 40 ต่อ 1

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -30 มิ.ย. 63 11:10 น.
  BWG จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ‘เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์’ ให้ Pre-emptive Right อัตรา 40:1 จากจำนวนหุ้นไอพีโอ 600 ล้านหุ้น ชูจุดเด่นโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมสะอาดแบบครบวงจรตัวแรกของตลาดหุ้นไทย กำไรเติบโตแรง

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC ให้กับผู้ถือหุ้นของ BWG(Pre-emptive Right) ในอัตราส่วน 40 ต่อ 1 รวมจำนวนหุ้นจัดสรรทั้งหมด 95,802,973 หุ้น

ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น BWG ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น 13 ก.ค.63 (Record date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB) 10 ก.ค. 2563

นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ BWG เปิดเผยว่า การให้สิทธิผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นของ BWG และ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้หุ้น BWG อีกด้วย โดยการนำ ETC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำให้กลุ่ม BWG มีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯถึง 3 บริษัท คือ 1. บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) 2. บมจ. อัคคีปราการ (AKP) 3. บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC)

สำหรับ ETC ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับและดูแลหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai โดย ETC มีทุนจดทะเบียน 1,120,000,000 บาท หรือ 2,240 ล้านหุ้น ด้วยมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น

ประกอบธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมทั้งธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร จึงเป็นโรงไฟฟ้าขยะสะอาด ที่ครบวงจรอย่างแท้จริง โดยมีบริษัทแม่เป็นผู้จำหน่าย RDF และบริษัทย่อยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง และ บริหารและดูแล ซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า (O&M) ซึ่งมีเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ETC มีโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 3 แห่ง รวมกำลังการผลิตติดตั้งรวม 20.4 เมกะวัตต์ โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่างๆ โดยไม่จำกัดเพียงการใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง

ลักษณะธุรกิจของ BWG
ให้บริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ปรับคุณภาพและฝังกลบสิ่งปฏิกูลที่เป็นอันตราย บำบัดน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทน

เรียบเรียง จำเนียร พรทวีทรัพย์
อนุมัติ อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร

Related Posts