BETTER GROUP ต้อนรับ กรมควบคุมมลพิษ

17 มกราคม 2566 ทีมผู้บริหาร ในเครือเบตเตอร์ กรุ๊ป นำโดย คุณอัครวิทย์ ขัวญแก้ว รองประธานกรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และคณะเยี่ยมชมการบริหารการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครการ Recovery Project ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเปี่ยมด้วยศักยภาพสู่การเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรให้เป็นต้นแบบการบริหารจัดการแบบ BCG

Related Posts