จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ได้แพร่ระบาดเป็นรอบที่3 กลุ่มบริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จึงนำหน้ากากอนามัยพร้อมเจลแอลกอฮอล์มอบให้แก่ ชุมชนหมู่ 1 ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายวุฒิชัย รักหิรัญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 เข้ารับมอบพร้อมแจกจ่ายในประชาชนชาวบ้านหมู่ 1 เพื่อให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้ใช้ป้องกันโรคระบาดที่กำลังแพร่ทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้
#BETTERGROUPขอเป็นพลังร่วมในยามทที่ต้องเผชิญกับปัญหาและพร้อมที่จะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน