Better Group อาสาทำดี แต้มสี เติมฝัน ปี 2

จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้วสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ “Better Group แต้มสี เติมฝัน” ส่งมอบภูมิทัศน์ พร้อมอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง จังหวัดสระบุรี คุณณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ กรรมการและรองกรรมสายงานพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กร เปิดเผยว่า กิจกรรม “แต้มสี เติมฝัน” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งยังคงเดินหน้าส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่เด็ก ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 เป็นการมอบภูมิทัศน์ทางการเรียน การสอน นอกห้องเรียน พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียน ให้แก่โรงเรียนรอบพื้นที่ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี “หวังว่าโครงการดังกล่าว จะช่วยสร้างความสุข ความสนุกสนาน เป็นการเติมเต็มความฝันของเด็กๆ ที่ขาดหาย ให้กลับมาสวยงาม สดใส เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้เด็กๆ อีกทางหนึ่ง”

Related Posts