BWG กำจัดขยะอันตราย

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการบริหารจัดการมูลฝอยอันตราย ภายใต้โครงการบริหารจัดการมูลฝอยของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีบริษัท เบตเตอร์ มี จำกัด เป็นบริษัทนำส่งขยะและภาชนะปนเปื้อนสารเคมีประเภทยาฆ่าแมลง หลอดไฟ กระป๋องสเปย์และสารเคมีอันตรายต่างๆ นำเข้าสู่ระบบการกำจัดปลายทางโดยบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

ในงานนี้นายเจริญ นาคเป็น  ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ พร้อมคณะ ดำเนินการลงพื้นที่จัดเก็บเป็นจำนวน 14 ตัน  ณ สนามกีฬาหมอนไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

Related Posts