BWG บ้านน้ำใสสู่ชุมชนชาวบุรีการาม

I am text block. Click edit button to change this text. Loreหลังจากเปิดตัวโครงการ “BWG บ้านน้ำใสสู่ชุมชน” เมื่อปี 2562 ทางบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ยังคงเข้าดูแลโครงการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเจ้าหน้าที่วิศวะเข้าตรวจสอบระบบเครื่องกรองน้ำและทำการถ่ายเทน้ำภายในแท้งค์เพื่อทำความสะอาด สำหรับเครื่องกรองน้ำชุดนี้ติดตั้งอยู่ที่ วัดบุรีการาม ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เดิมทีเป็นระบบน้ำประปาเก่าของชุมชนแต่มีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรม ทำให้ชาวบ้านชุมชนบุรีการามต้องบริโภคน้ำประปาที่ไม่สะอาด นอกจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบยังมีโรงเรียนและวัดที่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้เข้ามาทำการปรับปรุง ซ่อมแซม วางระบบต่างๆจนสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเดิม และเพื่อเป็นการดูแลอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯยังได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลระบบความเรียบร้อยต่างๆและคอยตรวจสอบมาตรฐานความสะอาดตามรอบการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พี่น้องชาวชุมชนได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด

Related Posts