BWG เปิดบ้านต้อนรับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

เมื่อไม่นานมานี้ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นำโดย คุณ สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม กระบวนการบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร (One Stop Service) โดยเฉพาะระบบการผลิตก้อนเชื้อเพลิง (RDF) ณ ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และยังเดินทางเข้าเยี่ยมชม การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าขนาด 9.4 เมกะวัตต์ จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่เป็นอันตรายแห่งแรกของประเทศ ณ บริษัท เอิร์ท เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด เพื่อเป็นการต่อยอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้เกิดการพัฒนาในการบริหารของเสียอุตสาหกรรมและด้านพลังงานทดแทนที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เรียกได้ว่า ได้สร้างความสนใจให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้เป็นอย่างดี

Related Posts