BWG เปิดบ้าน…ต้อนรับ “คณะกรรมาธิการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” โชว์ศักยภาพการจัดการกากฯ

คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ท เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด และคณะผู้บริหารในเครือ Better Group เปิดบ้านให้การต้อนรับ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมศึกษาเทคโนโลยีการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (One Stop Service) ตั้งแต่กระบวนการคัดแยก ฝังกลบ บำบัด กำจัด และนำกากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในด้านพลังงานทดแทน นำไปสู่การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะและซากอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี แก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในประเทศต่อไป ณ ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี พร้อมกันนี้ยังเดินทางเข้าศึกษาเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้า จากพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนขยะอุตสาหกรรมระบบผสมผสานแห่งแรกของประเทศ ของ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด ณ นิคมฯ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

Related Posts