ระบบขนส่ง

ให้บริการขนส่งและภาชนะบรรจุที่ออกแบบตามคุณลักษณะกากฯ รถขนส่งผ่านการขึ้นทะเบียนและรับรองจากหน่วยงานรัฐบาล เป็นการฝึกอบรมและให้ความสำคัญกับวิธีการเคลื่อนย้ายและขนส่งที่ปลอดภัย มีระบบ GPS ควบคุมและดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง มีทีมงานฉุกเฉินที่คอยให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ในระยะทางการขนส่ง

 

 

ประเภทรถขนส่ง

ประเภทภาชนะสำหรับบรรจุกากอุตสาหกรรม

o   รถ ROLL OFF TRUCK o   BOX  LUGGER
o   รถ LUGGER o   BOX  ROLL OFF (เปิดข้าง)
o   รถแท็งค์  15  คิว แบบติดตรึง o   BOX  ROLL OFF
o   รถแท็งค์  แบบ 10 คิว o   TANK