ตอกย้ำศักยภาพ BWG เปิดบ้านสร้างความเชื่อมั่นการจัดการแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เปิดบ้านต้อนรับ คณะนักลงทุน ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ที่เป็นไปอย่างถูกต้องภายใต้การคำนึงถึงความปลอดภัยด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมโชว์ศักยภาพด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพตั้งแต่กระบวนการ บำบัด กำจัด และนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ นอกจากนี้ยังร่วมเยี่ยมชมการผลิตกระแสไฟฟ้าจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่เป็นอันตราย ขนาด 9.4 เมกะวัตต์ ที่นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย จังหวัดสระบุรี งานนี้สร้างความสนใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนกันอย่างมาก

Related Posts