ร่วมสนับสนุน ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโรค “โควิด-19” ที่ยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ ท่ามกลางวิกฤติการเอาตัวรอด ทำให้มีหลายหน่วยงานออกมาตรการมาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกันก็เกิดการรวมตัวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของภาคเอกชน ในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
จากการประกาศใช้มาตรการพรก.ฉุกเฉินฯโดยห้ามบุคคลออกนอกเคหะฯสถาน (เคอร์ฟิว ช่วง 22.00-04.00 น.) ด้วยการร่วมสนับสนุนเครื่องบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อาทิ เครื่องดื่ม ข้าวสารและอาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยทาง Better Group นำทีม บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด และ บริษัท รีคัฟเวอรี่เฮ้าส์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมและGUSCO ณ จุดตรวจ/จุดสกัดของในพื้นที่ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมร่วมส่งกำลังใจให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Related Posts