เบตเตอร์กรุ๊ปร่วมสนับสนุนการกีฬาเยาวชน

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด ขอร่วมสนับสนุน น้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอของนักเรียน โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนและกำลังใจในการส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของน้อง ๆ นักเรียน

Related Posts