เบตเตอร์ฯ สานต่อ “การให้” ไม่สิ้นสุด

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) มอบเบี้ยยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยเป็นอีกหนึ่งใน “การให้” จากโครงการ BWG มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โครงการ BWG โอบอุ้มผู้พิการและด้อยโอกาส ที่ทางบริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญตั้งใจดูแลและสานต่อ โครงการมาตลอดในระยะเวลากว่า 8 ปี เพื่อช่วยเหลือ แบ่งปัน และบรรเทาทุกข์ของคนในชุมชน โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งในครั้งนี้ได้มอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 80 คน และมอบของอุปโภคบริโภคจำนวน 40 คน รวมกว่า 120 คน

ซึ่งในครั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้แบ่งปันช่วยเหลือชุมชนด้วยกัน 2 แห่ง ได้แก่ ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และ ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี โดยหวังว่า “การให้” ในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแบ่งเบาบรรเทาทุกข์และช่วยสร้างความสุขให้กับคนในชุมชน

Related Posts