Better คืนน้ำใส ให้เจ้าพระยา

กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคืนสภาพแม่น้ำ ภายใต้โครงการ BETTER คืนน้ำใสให้เจ้าพระยา นำทีมโดยผู้บริหารพร้อมพนักงานชาวเบตเตอร์ กรุ๊ป พายเรือเก็บขยะบริเวณแม่น้ำ ณ ลานริมน้ำวัดจากแดง อำเภอบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาในกลุ่มเครือบริษัท BETTER GROUP ที่มาร่วมกันเก็บขยะ และบูรณาการความร่วมมือจัดการขยะอย่างครบวงจร โดยเริ่มจากนำขยะที่เก็บ มาคัดแยก รีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และส่วนที่ไม่สามารถนำกลับรีไซเคิลก็จะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากกิจกรรม เก็บขยะ คัดแยกแล้วยังร่วมกันประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากโฟมกันอย่างสนุกสนาน

Related Posts