BETTER GROUP ยกระดับจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 Better Group ประกอบไปด้วยบริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัทอัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทเบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเข้าร่วมโครงการและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการของเสียให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ “โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย ภาคอุตสาหกรรม โดยมีนายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วยนายพฤกษ์ ศิโรรัตนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการของเสียให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบการรับบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วให้ได้ประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานระดับแนวหน้าของประเทศ ณ ห้องเรนโบว์ 1 ชั้น 17 โรงแรม ใบหยกสกาย 2 กรุงเทพมหานคร

Related Posts