“BETTER GROUP” รุกฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

จากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในสถานบันเทิงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จนเกิดเป็น คลัสเตอร์ใหม่  ทางกลุ่มบริษัทฯ เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จึงดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อ เนื่องจากมีการตรวจพบ ผู้ติดเชื้อในประเทศ และโรคดังกล่าวยังมีการแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายภาครัฐ ด้านมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณภายในและภายนอกอาคาร ตั้งแต่ประตูทางเข้าจนถึงชั้นดาดฟ้า ณ อาคาร BETTER GROUP

Related Posts