Better Group ร่วมแบ่งปันสู่ชุมชนบ้านขล้อ

กลุ่มบริษัทในเครือเบตเตอร์กรุ๊ป ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวงนำโดย คุณสุรพงษ์ หวังศิริเวช กรรมการผู้จัดการบริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด พร้อมด้วยบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด ร่วมอาสามอบสิ่งของอุปโภคบริโภค อาทิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ผ้าปิดจมูก ผ้าเช็ดตัว น้ำดื่ม ขนม และอาหารให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขล้อ ตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

Related Posts