BETTER GROUP สัญจรพบปะชุมชน

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.63 กลุ่มบริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม และ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม สัญจรนิคมฯ พบชุมชน โดย นายธนกฤต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ได้กล่าวเปิดโครงการและสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการให้ชุมชนเชื่อมั่นยอมรับการบริหารจัดการนิคม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเพลิง ในการนี้ BETTER GROUP นำทีมโดย บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด และบริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมนำอาหาร เครื่องดื่ม ผ้าขนหนู ขนม เจลล้างมือ แจกจ่ายให้กับชุมชน ต.บางเพลิง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Related Posts