BWG จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มติไฟเขียวพร้อมลุยโครงการใหม่!!

คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้นำด้านการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อแสดงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาในด้านต่างๆ และรายงานทิศทางการดำเนินธุรกิจ ชูนโยบาย BCG โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
สำหรับการประชุมครั้งนี้ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติทุกวาระ ณ ห้องประชุมศูนย์พลังงานทดแทน บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Related Posts