BWG ติดอันดับหุ้นยั่งยืน 5 ปีซ้อน

ขึ้นแท่นติดต่อกันเป็นปีที่ 5 กับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment : THSI ประจำปี 2562 ของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Market Capitalization ระหว่าง 3,000 – 10,000 ล้านบาท โดยมีคุณณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ กรรมและรองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล ในงาน SET Awards 2019 ตอกย้ำการบริหารงานให้ความสำคัญกับทุกมิติ รักษาความเป็นองค์กรคุณภาพ ที่สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งมั่นเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

Related Posts