BWG บรรเทาทุกข์วาตภัย ชาวสระบุรี

ด้วยเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจากความเสียหายที่เกิดขึ้นในชุมชนรอบพื้นที่ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จากเหตุการณ์วาตภัย บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงผลกระทบและความเดือนร้อนของชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบศูนย์บริหารฯ ที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดพายุฝนถล่มหนักทำให้บ้านเรือนในละแวกได้รับความเสียหายกว่า 20 หลังคาเรือน จึงมีการลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายร่วมกับ ปลัดอำเภอแก่งคอย ผู้นำชุมชนหมู่ 8 และผู้นำชุมชนหมู่ 10 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เข้าช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนของชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยมอบเงินช่วยเหลือให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วาตภัยครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น กว่า 30,000 บาท

Related Posts