BWG มอบกล่องพร้อมดื่ม สู่กล่อง “แบ่งปัน”

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) โดยศูนย์พลังงานทดแทน (Alternative Energy Center) ร่วมกับ อำเภอนครหลวง มอบดื่ม สู่กล่อง “แบ่งปัน” ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีการจัดตั้งกล่อง “แบ่งปัน” ณ ที่ว่าการอำเภอนครหลวง ทั้งหมด 4 ประเภท อาทิ กล่องพร้อมทาน(อาหารสุข) กล่องพร้อมปรุง(อาหารแห้ง) กล่องพร้อมดื่ม (น้ำดื่มทุกชนิด) และกล่องพร้อมใช้(ของใช้) เพื่อเหมาะแก่ความต้องการของประชาชน และหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างประโยชน์ สร้างความสุข และแบ่งเบาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Related Posts