BWG มุ่งหน้าพัฒนายกระดับโรงงานต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

ยังคงมุ่งพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร อย่างต่อเนื่องสำหรับบริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เข้ารับโล่รางวัล พิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประเภทเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending) ระดับเหรียญทอง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

Related Posts