BWG ร่วมกับ SAMART เปิดโครงการสามารถ รัก(ษ์) โลก “ส่งชุดเก่า ไปเป็นพลังงาน”

BWG ร่วมกับ SAMART เปิดโครงการสามารถ รัก(ษ์) โลก “ส่งชุดเก่า ไปเป็นพลังงาน”

คุณณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ (ขวา) กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ และสื่อสารองค์กร บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน หรือ “BWG” พร้อมด้วย คุณผ่องศรี สลักเพชร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น และคุณสุชาติ ดวงทวี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. สามารถเทลคอม ร่วมเปิดโครงการ “สามารถ รัก(ษ์) โลก ส่งชุดเก่า ไปเป็นพลังงาน” ที่ทางกลุ่ม SAMART จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น G จังหวัดนนทบุรี

สำหรับโครงการฯ ดังกล่าวจะเปิดเป็นจุด Drop Point รับสิ่งของประเภทผ้า อาทิ เสื้อผ้าเก่า, ผ้าห่ม, ผ้าเช็ดตัว, ชุดชั้นในเก่า, ถุงเท้าเก่า ตลอดจนผ้าขาดชำรุดที่ใช้งานต่อไม่ได้แล้ว นำมาส่งมอบเข้าโครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน” เพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูปไปเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานที่ยั่งยืน โดย “BWG” ที่ได้ดำเนินโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 ปัจจุบันได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน”

Related Posts