BWG ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น “ความเหมาะสมบ่อฝังกลบของเสีย”

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน “โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมบ่อฝังกลบของเสียที่ไม่เป็นอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง” BWG ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมในการจัดการกากอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมจัดบูธกิจกรรม ให้คำแนะนำ พร้อมส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการของเสียที่ไม่เป็นอันตรายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และตามหลักวิชาการ งานนี้เรียกได้ว่า ผู้ประกอบการและคนในชุมชนได้รับความรู้ ตั้งแต่กระบวนการกำจัด บำบัด และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ กันอย่างครบครัน

Related Posts