BWG ร่วม SHEE Excellence Day 2020

จบไปแล้วกับกิจกรรม SHEE Excellence Day 2020 กิจกรรมส่งเสริมความตระหนักด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานที่จัดขึ้นโดยบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) งานนี้ได้คู่ค้าผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF อย่างบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการ และยัร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านพลังงาน งานนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

Related Posts