BWG ล้อยางสร้างสุข

พนักงานชาว BWG จับมือกันลงพื้นที่ นำล้อยางรถเสื่อมสภาพที่ไม่ใช้แล้วจากการดำเนินงานของ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เพื่อนำมาทำเป็นแนวรั้วบริเวณสวนหย่อม ปรับปรุงทัศนียภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสามารถใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ภายใต้โครงการ “3R เป็นเลิศ” ทั้งนี้ด้วยความตระหนักและคำนึงถึงการบริหารจัดการยางเสื่อมสภาพให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดมลพิษจากการทำลาย ผลักดันให้พนักงานใส่ใจและจัดการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

Related Posts