BWG สนับสนุนเครื่องบริโภคเจ้าหน้าปฏิบัติงาน โควิด-19

บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนเครื่องบริโภค อาทิเช่น น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านจุดตรวจสกัดในช่วงเวลาเคอร์ฟิวในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเฝ้าระวังสังเกตการณ์ผู้เดินทางและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดต่อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) จากการประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ โดยห้ามประชาชนออกจากบ้านตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 เมื่อวันที่ 4 เมษายน – 30 เมษายน 2563 ณ ด่านจุดตรวจ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ทางคณะผู้บริหารพนักงานของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ขอส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านทั้งชายและหญิง คณะทำงานทุกภาคส่วน ที่กำลังต่อสู้กับโรคระบาดในครั้งนี้ เราร่วมขอเป็นกำลังใจให้ เราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

Related Posts