BWG สอนน้องรักวิทย์ ปี 3

ต้อนรับเปิดเทอมกับกิจกรรม สอนน้องรักวิทย์ ปี 3 ประจำปีการศึกษา 2562 พี่ ๆ ชาวเบตเตอร์ฯ ต้อนรับน้อง ๆ เยาวชนจากโรงเรียนโดยรอบพื้นที่ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้ว เปิดประเดิมวันแรกของเทอมด้วยน้อง ๆ จากโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว และโรงเรียนวัดบุรีการาม เข้าร่วมเรียนรู้เปิดประสบการณ์วิชาวิทยาศาสตร์ อาทิ การเจริญเติบโตของร่างกาย อาหารและสารอาหาร มีการทดสอบแป้งในอาหารโดยใช้สารละลายไอโอดีน และการทดสอบไขมันในอาหาร พวกเราชาวเบตเตอร์ฯ ตั้งใจถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้น้อง ๆ นำไปใช้ประกอบการเรียนและปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่ บรรยากาศภายในห้องเรียนวิทยาศาสตร์เต็มไปด้วยความสนุกสนาน น้อง ๆ ได้รับความรู้และความสนุกสนานกันอย่างเต็มอิ่มกันเลยทีเดียว

Related Posts