BWG สอนน้องแยกขยะ ปี 2

เข้าสู่ปีที่ 2 กับโครงการ สอนน้องแยกขยะ ลดมลพิษ ลดโลกร้อน กับน้อง ๆ จาก 6 โรงเรียนโดยรอบพื้นที่ ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี ประเดิมโรงเรียนแรกของปีนี้ด้วยน้อง ๆ จาก โรงเรียนวัดบุรีการาม โดยมีการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี ให้ความสำคัญกับการแยกขยะและแก้ไขปัญหาขยะ สร้างวินัยการแยกขยะก่อนทิ้ง ปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับน้อง ๆ เรียกได้ว่างานนี้ พี่ ๆ ชาวเบตเตอร์ ส่งมอบทั้งความรู้ ความสนุก และเสียงหัวเราะให้กับน้อง ๆ กันอย่างเต็มอิ่ม

Related Posts