BWG ส่งน้องถึงฝัน ปีที่12

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณ เอกรินทร์เหลืองวิริยะ กรรมการบริษัทเครือ เบตเตอร์ กรุ๊ป และคุณ ณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กร ส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้อง ๆ เยาวชน ทั้ง 9 โรงเรียนรอบบริเวณศูนย์บริหารฯ ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว โรงเรียนวัดบุรีการาม โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย โรงเรียนวัดโป่งมงคล และบุตรธิดาของพนักงานบริษัทในเครือ เบตเตอร์ กรุ๊ป รวมจำนวนทั้งสิ้น 94 ทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ BWG ส่งน้องถึงฝัน ประจำปี 2562 ซึ่งจัดต่อเนื่องกันทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 12 ณ โรงแรม เกียวอัน จังหวัดสระบุรี งานนี้ได้รับเกียรติจาก ท่าน เกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ขึ้นให้โอวาทและมอบทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ เยาวชน พร้อมการแสดง จากน้อง ๆ โรงเรียนวัดบุรีการาม อีกด้วย

Related Posts