BWG ส่งมอบบ้านมีสุข

จากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอแก่งคอย กับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยทางศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมสมทบทุนในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินกว่า 20,000 บาท และได้มีพิธีส่งมอบบ้านให้กับ นางมะใร พิศนอก ชาวบ้านในตำบลห้วยแห้ง โดยมี คุณเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ตัวแทน บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย และคณะปลัดกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสา ได้มาร่วมพิธีมอบบ้านในครั้งนี้ สำหรับ นางมะใร พิศนอก มีสมาชิกในครอบครัวจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน อาศัยอยู่ภายในบ้านพักเป็นลักษณะแบบเพิงสังกะสี และหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเคยประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง งานนี้สร้างความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับกันอย่างถ้วนหน้า

Related Posts