BWG ส่งเสริมความปลอดภัย Safety Week 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Safety Week ประจำปี 2562 ณ ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยให้แก่พนักงาน โดยภายในงานมีกิจกรรม อาทิ กิจกรรม 5ส, การประกวด Safety Icon, กิจกรรมด้านความปลอดภัย 6 ฐาน ซึ่งงานนี้ได้รับทั้งสาระความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน แล้วยังได้รับของรางวัลติดมือกลับบ้านกันอีกด้วย

Related Posts