BWG เดินหน้าลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้พิการและด้อยโอกาส

จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเก็บข้อมูลรายละเอียดในการดำเนินงาน โครงการ BWG โอบอุ้ม ผู้พิการและด้อยโอกาส ของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าช่วยเหลือ ในเบื้องต้น ณ ตอนนี้ทางบริษัทฯ และทีมงานลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อเข้าช่วยเหลือ ดำเนินการปรับปรุงที่พักอาศัย ให้ถูกสุขอนามัย และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่นายทวี พานาง อายุ 46 ปี ผู้ป่วยจากการประสบอุบัติเหตุ ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

Related Posts