BWG เตรียมขายหุ้นกู้ 2 ปี 9 เดือน ชูดอกเบี้ยสูง 5.80% ไม่เกิน 800 ล้านบาท เปิดขายสถาบัน – รายใหญ่ 20 -24 ม.ค.66 นี้ มั่นใจกระแสตอบรับดีเยี่ยม ชูจุดแข็งฐานะทางธุรกิจมั่นคง ผลตอบแทนจูงใจ และได้เรตติ้ง BBB-

บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) เตรียมรุกขยายธุรกิจ เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 20 – 24 มกราคม 2566
นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้นำด้านการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร เปิดเผยว่า BWG กำลังจะออก และเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้, ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.80 % ต่อปี เพื่อเสนอขายต่อนักลงทุนในวงจำกัดแก่นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ (PP-II/HNW) โดยมีมูลค่าที่ออก, เสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 300 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 800 ล้านบาท
“ทั้งนี้ ในปี 2566 BWG คาดการณ์รายได้จากภาคอุตสาหกรรมในประเทศที่ฟื้นฟู โดยคาดว่ารายได้จะเติบโตขึ้นประมาณ 10 -15% และยังมีปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมจากการเตรียมขยายธุรกิจด้านการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และการผลิตเชื้อเพลิงจากกากอุตสาหกรรม เพื่อรองรับโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะอุตสาหกรรม 100 เมกะวัตต์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กำลังพิจารณาโครงการ ทำให้เกิดความต้องการใช้เชื้อเพลิงจากกากอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ” นายสุวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง ประกอบด้วย
1. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
3. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
4. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
5. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับการออกขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อใช้สำหรับรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่ม บริษัทฯ จำนวน 400 ล้านบาท 2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 400 ล้านบาท ซึ่งการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ จะช่วยเสริมให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ แข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจ อาทิ การขยายโรงงานผลิตเชื้อเพลิง SRF ที่เป็นที่ต้องการมากขึ้น เป็นต้น

ขณะที่ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS Rating) สถาบันจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของไทย ได้ประกาศอันดับความน่าเชื่อถือของ BWG ที่ระดับ “BBB-” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจที่มั่นคงของบริษัทในอุตสาหกรรมบริหารจัดการของเสีย รวมถึงกระแสเงินสดที่มั่นคงจากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (PPA) กับ กฟภ. ของโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกจากขยะอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ผู้นำด้านการให้บริการด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม (ขยะอุตสาหกรรม) อย่างครบวงจร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องครอบคลุมการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม โดย BWG มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบำบัด / กำจัด กากอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นอันตราย และไม่เป็นอันตราย ได้แก่ การบำบัด การกำจัด (ฝังกลบ) และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้านพลังงานทดแทน โดยมีใบอนุญาตในการกำจัดกากอุตสาหกรรมครบถูกต้องตามกฎหมายทุกประเภทคือ ใบอนุญาตโรงงานลำดับที่ 101 ให้บริการปรับคุณภาพของเสียรวม และรับฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย และบำบัดน้ำเสียรวม ใบอนุญาติลำดับที่ 105 ให้บริการคัดแยกและรับฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย และใบอนุญาติลำดับที่ 106 ปรับคุณภาพวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทนและผลิตเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ BWG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ใน บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC) ผู้นำในธุรกิจพลังงานทดแทนจากขยะอุตสาหกรรม และ บมจ.อัคคีปราการ (AKP) ผู้นำด้านการเผากำจัดขยะอุตสาหกรรมของไทย

Related Posts