BWG เปิดบ้านต้อนรับ คณะอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เยี่ยมชม One Stop Service

เมื่อเร็วๆนี้ BWG เปิดบ้านให้การต้อนรับ คณะอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมศึกษาเทคโนโลยีการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (One Stop Service) ตั้งแต่กระบวนการคัดแยก ฝังกลบ บำบัด กำจัด และการนำกากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในด้านพลังงานทดแทน ถือเป็นการปฏิบัติงานอย่างครบวงจร พร้อมทั้งอัดแน่นไปด้วยความรู้ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติอย่างครบถ้วน ในโครงการอบรมสร้างเครือข่ายเรารักสิ่งแวดล้อมด้านกากอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ สร้างเครือข่ายเรารักสิ่งแวดล้อมด้านกากอุตสาหกรรมรองรับ EEC ณ ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี เรียกได้ว่าสร้างความสนใจให้กับคณะผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก

Related Posts