BWG เปิดบ้าน ศูนย์พลังงานทดแทน Alternative Energy Center

บริษัท เบตเตอร์ เวิล์ด กรีน จำกัด (มหาชน) ศูนย์พลังงานทดแทน Alternative Energy Center เปิดบ้านต้อนรับผู้จัดการกองทุน หรือ Fund Manager เข้าเยี่ยมชมกระบวนการบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมเพื่อนำมาแปรรูปให้เป็นพลังงาน โดยมีคุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิดล์ กรีน จำกัด (มหาชน) และ คุณศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ กรรมการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพูดคุยและนำเสนอถึงแนวทางด้านการจัดการพลังงานภายในประเทศ ให้กับคณะผู้จัดการกองทุนหลักทรัพย์ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมพร้อมโชว์ศักยภาพการบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมด้วย เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอย่างครบวงจร และแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้นำด้านพลังงานเชื้อเพลิงจากกากอุตสาหกรรมรายใหญ่ภายในประเทศ สร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นในศักยภาพให้กับกลุ่มนักลงทุนและยังเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงของทิศทางด้านพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศอีกด้วย

Related Posts