BWG แจกน้ำดื่มฟรี 6 แห่ง 3 ตำบล สระบุรี

บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “BWG น้ำดื่มสะอาด มอบชีวิตที่ยั้งยืน” จากกรณีเดือดร้อนจากปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงรุนแรงสูงสุดในรอบ 50 ปี ทำให้มีความเค็มผ่านเข้ามาในระบบผลิตน้ำประปาผนวกกับปีนี้แล้งจัดในหลายๆพื้นที่ หลายๆตำบล จึงพบปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มเป็นอย่างมาก บริษัทจึงจัดแจกน้ำดื่มโดยเริ่มจากลานวัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี จำนวน 4,626 ขวด

Related Posts