BWG โชว์ศักยภาพ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร นำโดย นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการในงาน “ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562” ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงผลประกอบการและการเติบโตในด้านต่าง ๆ ตลอดปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งรายงานทิศทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี

Related Posts