BWG ใส่ใจผู้สูงอายุ ต้านภัยไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

เริ่มต้นปี 2563 กับโครงการ BWG ใส่ใจผู้สูงอายุ โดยบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(COVID-19) สายพันธุ์ใหม่ และมีความเป็นห่วงต่อชุมชนบริเวณโดยรอบ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูง จึงได้จัดการอบรมตั้งแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค และการแพร่กระจายของเชื้อ วิธีการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคไวรัสโคโรน่า(COVID-19) การรับประทานอาหารโดยการกินร้อน ช้อนกลาง นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการใส่ผ้าปิดจมูกเมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยง การทำความสะอาดโดยการใช้แอลกอฮอลล์เจลล้างมือเมื่อต้องเดินทางออกไปข้างนอก และวิธีการล้างมืออย่างไรให้สะอาดอย่างถูกวิธีตามขั้นตอน งานนี้ได้คุณหมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแห้งและกลุ่ม อสม. เข้ามาให้ความรู้การอบรมกับผู้สูงอายุในโครงการ เรียกได้ว่าถูกสุขลักษณะอนามัย ไม่เป็นโรคอย่างแน่นอน ก่อนเดินทางกลับบ้าน ด้วยบุพเฟต์อาหารสารพัดประโยชน์ครบ 5 หมู่ และแอลกอฮอลล์เจลล้างมือพร้อมผ้าปิดจมูกให้แก่ผู้สูงอายุ

Related Posts