ETC เข้าตลาดฯ บอร์ดให้สิทธิผู้ถือหุ้นซื้อไอพีโอ 40:1

นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำ บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในปีนี้ และให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมของ BWG จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ไอพีโอ) ของ ETC จำนวน 95.8 ล้านหุ้น คิดเป็นสิทธิในการจองซื้อในอัตรา 40 หุ้น BWG ต่อ 1 หุ้นสามัญ ETC ซึ่งการให้สิทธิผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นของ BWG และ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้หุ้น BWG อีกด้วย โดยการนำ ETC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะทำให้ กลุ่ม เบตเตอร์เวิร์ล กรีน มี บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถึง 3 บริษัท คือ 1. บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) 2. บมจ. อัคคีปราการ (AKP) 3. บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC)

ล่าสุด ETC ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับและดูแลหลักทรัพย์ (กลต.) ให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai โดย ETC มีทุนจดทะเบียน 1,120 ล้านบาท หรือ 2,240 ล้านหุ้น ด้วยมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.5 บาทต่อหุ้น ประกอบธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมทั้งธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร จึงเป็นโรงไฟฟ้าขยะสะอาด ที่ครบวงจรอย่างแท้จริง โดยมีบริษัทแม่เป็นผู้จำหน่าย RDF และบริษัทย่อยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง และ บริหารและดูแล ซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า (O&M) ซึ่งมีเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชนและทำให้การขยายธุรกิจโรงไฟฟ้า

Related Posts