ก้าวสู่ปีที่ 6 “เบตเตอร์รักษ์โลก ลดโลกร้อน”

ต้อนรับเดือนกันยายนเดือนแห่งสิ่งแวดล้อม กับโครงการ “เบตเตอร์รักษ์โลก ลดโลกร้อน” ในกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรบุรุษผืนป่า ‘สืบ นาคะเสถียร’ นักอนุรักษ์ ชายผู้ทุ่มทั้งชีวิตให้กับการอนุรักษ์ป่า และยอมเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องผืนป่า โดยที่ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี คณะผู้บริหารและพนักงานชาวเบตเตอร์ ร่วมกัน พร้อมใจปลูกต้นไม้ ซึ่งปัจจุบันเรามีพื้นที่สีเขียวร้อยละ 10.9 ของพื้นที่ทั้งหมดของโรงงาน นอกเหนือจากการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ร่มเย็นสวยงาม ยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงทำให้อากาศบริเวณนั้นปลอดโปร่งและสามารถลดมลพิษทางอากาศ

Related Posts