คำอธิบาย และการวิเคราะห์

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf-icon

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ประจำปี 2564

pdf-icon

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ประจำปี 2563

pdf-icon

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ประจำปี 2562

pdf-icon

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ประจำปี 2561

pdf-icon

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ประจำปี 2560