จัดสัมมนาหัวข้อ “การจัดการกากอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมาย”

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2561 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน) (BWG) ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี จัดสัมมนาในหัวข้อ “การจัดการกากอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมาย” ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต เซียร์รังสิต โดยมีวิทยากรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ BWG ร่วมให้ข้อมูลทั้งเรื่องกฎหมาย และขั้นตอนการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ถูกต้อง แก่ผู้ประกอบกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี พร้อมร่วม Work Shop การขออนุญาตเข้าสู่ระบบ เรียกได้ว่าผู้ประกอบการต่างได้ความรู้ ความสนุก กันอย่างทั่วถึง

Related Posts