จากกิจกรรม “3R แยกแล้วส่งต่อชุมชน” สู่ผลิตผลสร้างรายได้

นับเป็นอีกกิจกรรมที่สร้างความปราบปลื้มให้แก่ชาวเบตเตอร์ฯ สืบเนื่องจากกิจกรรม “3R แยกแล้วส่งต่อชุมชน” ในโครงการ “3R เป็นเลิศ” ที่ส่งมอบยางรถยนต์เสื่อมสภาพที่ไม่ใช้แล้วจากการดำเนินงานของ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ให้แก่ โรงเรียนหนองสองห้องและศรัทธาเรืองศรี โรงเรียนรอบพื้นที่ศูนย์บริหารฯ จ.สระบุรี ได้นำไปใช้ประโยชน์ปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคภายในโรงเรียนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ผลผลิตเหล่านั้นยังสร้างรายได้ให้แก่น้องๆ หนูๆ ที่ร่วมกันปลูกและดูแลจนผลผลิตงอกงาม BWG รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกรักความพอเพียงแก่น้องๆ เยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

Related Posts