ฉลอง!! BWG ก้าวสู่ปีที่ 21 ที่ 1 ในด้านกากอุตสาหกรรม

กว่า 2 ทศวรรษที่เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ก้าวเข้าสู่อันดับ 1 ด้านการบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน เบตเตอร์ กรุ๊ป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเสริมสิริมงคลกันอย่างถ้วนหน้า ณ. สำนักงานใหญ่บริษัทเบเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน) และศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี พร้อมร่วมกิจกรรมดีๆ “มอบทุนการศึกษา” ให้ลูกหลานชาวเบตเตอร์ที่เรียนดี

งานนี้นอกจากจะอิ่มบุญแล้วยังอิ่มใจและยังสร้างขวัญกำลังใจให้กับพวกเราชาวเบตเตอร์กรุ๊ปอย่างถ้วนหน้า ในฐานะผู้นำด้านการกำจัดกากอุตสาหกรรม “จะมุ่งมั่นรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจให้ เติบโตควบคู่ไปกับการการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

Related Posts